Over de school

Accent Nijkerk is een zelfstandige school voor Protestants Christelijk Praktijkonderwijs. Samen met de school Accent Amersfoort Praktijkonderwijs vormen deze twee scholen de divisie Praktijkonderwijs binnen de Meerwegen Scholengroep.

Er wordt Praktijkonderwijs verzorgd aan jongeren van 12 tot maximaal 18 jaar. Deze vorm van onderwijs is bestemd voor leerlingen met een integrale leerachterstand die niet in staat geacht worden om een diploma te behalen in één van de leerwegen in het VMBO. Ook niet met extra ondersteuning door middel van leerwegondersteunend onderwijs.

De school bereidt leerlingen voor op wonen, werken en vrije tijd vanuit een actieve rol als burger in de maatschappij.

De leerling is geen moeilijk lerende met beperkingen maar een anders lerende met kansen, kansen die voor een groot deel door het onderwijs geboden kunnen en moeten worden.

Bestuur

De divisie Praktijkonderwijs en dus ook Accent Nijkerk valt onder De Meerwegen scholengroep.
De Meerwegen scholengroep verzorgt christelijk voortgezet onderwijs in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk.
Het aanbod bestaat uit : gymnasium, atheneum, havo, vmbo, praktijkonderwijs en cov.
Meerwegen gaat uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE).

De schoolleiding van Accent Nijkerk bestaat uit:

  • Mevr. M. Haanschoten (Locatiedirecteur)
  • Mevr. M. van Leijenhorst (Afdelingsleider)

Drs. J.T. van Heerikhuize  is vestigingsdirecteur van Accent Praktijkonderwijs. Accent Praktijkonderwijs bestaat uit twee zelfstandige scholen voor praktijkonderwijs Accent Amersfoort en Accent Nijkerk.

Schoolgrootte

De school telt ongeveer 250 leerlingen en wil als kleinschalige hoogwaardige voorziening kwalitatief goed onderwijs en zorg bieden.

Op Accent Nijkerk werken 40 medewerkers in dienst van het schoolbestuur. Daarnaast zijn er 20 vakdocenten via detachering of anderszins in dienst van de school om de praktijkvakken te verzorgen. Voor projecten kunnen coaches uit het bedrijfsleven of docenten ingehuurd worden.

In 2017-2018 heeft de school 15 klassen.

De leerlingen zijn afkomstig uit de volgende plaatsen: Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Putten, Zeewolde, Bunschoten  - Spakenburg, Amersfoort en de buitengebieden van deze gemeenten. Op school zitten ook leerlingen uit Huizen, Eemnes, en Leusden.

Situering van de school

De school is gehuisvest in een modern goede uitgerust nieuw schoolgebouw op een onderwijscampus voor VO, aan de rand van Nijkerk samen met het Corlaer College. Hier wordt vorm gegeven aan het Praktijkonderwijs ‘nieuwe stijl’. De bouw van de school is in november 2002 gereed gekomen na een bouw van 18 maanden. De verbouwing aan de voorzijde van de school is in 2008 gereed gekomen.  In 2009 is een verbouwing aan de achterzijde van de school en gedeeltelijk intern.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \