Stage-informatie

Visie

Om overgang van school naar maatschappij soepel te laten verlopen is een specifieke aanpak noodzakelijk. De school begeleidt de leerlingen van een vertrouwde, beschermde situatie naar   een onbekende situatie. De leerlingen kunnen door arbeidsvoorbereiding en stage geleidelijk wennen aan een werkdag en aan een situatie, waarin andere eisen worden gesteld.

Om de leerlingen ervaring op te laten doen en om een baan te verwerven op de arbeidsmarkt, werken we samen met zo'n 300 bedrijven en instellingen. De stages vinden plaats in de sectoren: economie, landbouw, techniek, zorg en welzijn.

Voordat de leerlingen 15 jaar  worden, kunnen zij deelnemen aan stagevoorbereidende activiteiten.  Deze vinden plaats  op school  of soms in een bedrijf.

Om stage te lopen moet een leerling minimaal  15 jaar zijn. Zij mogen dan 1 dag per week stage-lopen bij een bedrijf  of instelling. Naarmate prestatie en/of leeftijd vordert, kan de stage uitgebreid worden naar  2 dagen per week. De stagedocenten zijn belast met het zoeken van stage-plaatsen, het begeleiden van de leerlingen, overleg met bedrijven, instanties en gemeenten en bemiddeling richting arbeidsmarkt.  De keuze van een stageplaats gebeurt in overleg met de ouders en de leerling.

(Op school is een informatieboekje verkrijgbaar over de doelstellingen, de inhoud en de mogelijkheden van de stage.)

Aard van het werk:

Het werk dat verricht wordt door leerlingen vanuit het praktijkonderwijs kan omschreven worden als:

 • assisterend
 • overzichtelijk
 • laaggeschoold
 • routinematig
 • niet te complex


Het is belangrijk dat de leerlingen een  persoonlijke begeleiding krijgen in het werk.
Het begeleiden van de stagiaires omvat stimulerend optreden t.a.v. :

 • tempo
 • zelfstandigheid
 • verantwoordelijkheidsbesef
 • presentatie
 • nauwkeurigheid
 • doorzettingsvermogen
 • tempo
 • omgaan met kritiek
 • omgaan met collega's, klanten enz.

 

Er wordt naar gestreefd om de stagiaire zodanig te begeleiden dat hij/zij na de stageperiode in het arbeidsproces kan worden opgenomen.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \