Eco-Experience

Welkom!

De Eco-Experience is een interactief lespakket voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Daarin staan actuele thema’s, ook uit domeinen die SLO hanteert, centraal: water en leven in relatie tot milieuvervuiling, watergebruik, watervoorziening en energie.

Door de verschillende activiteiten rondom deze thema’s geven we aandacht aan duurzaamheid. De onderwerpen in het lespakket Eco-Experience sluiten aan bij de kerndoelen en zijn getest in het onderwijs.
Doordat de leerlingen in de huid kruipen van de personages bioloog, laborant en ingenieur, ervaren zij de diverse invalshoeken van water en ecologie. Door het inzetten van een grote dosis “leren door doen” zullen zij actief betrokken raken bij waterecologie door het doen van proefjes, onderzoek en door samen te werken.

Beleef het water!

De Eco-Experience beleef je optimaal tijdens een bezoek aan ACCENT, waar de leerlingen actief aan de slag gaan met de bovengenoemde thema’s. Voorbereiding daarop doen de leerlingen vast in de klas.
De inhoud van het lespakket bestaat uit een aantal digitale, te downloaden, onderdelen:

  • Een docentenhandleiding, met uitleg over dit lespakket en het bezoek aan de Eco-Experience.
  • Lessuggesties ter voorbereiding op het bezoek aan de Eco-Experience, onderverdeeld aan de hand van de personages bioloog, laborant en ingenieur.
  • Werkbladen met opdrachten voor de leerlingen.

Tijdens het bezoek aan de Eco-Experience ontvangen alle leerlingen een werkboekje met stempelkaart. Daarin kunnen de antwoorden en bevindingen genoteerd worden.

Bezoek aan Eco-Experience

Helemaal compleet is de les in combinatie met een echt bezoek aan Eco-Experience op het terrein van ACCENT praktijkonderwijs. De leerlingen krijgen bij aankomst een ‘Eco-Experience’-lesboekje en een pen. Daarin zit deplattegrond van het Eco-Experience. Deze laat zien dat de thema’s zich op drie verschillende plaatsen afspelen. De leerlingen worden begeleid door jongeren van Accent. In het eigen werkboekje, vinden de leerlingen ook alle opdrachten die horen bij de thema’s. De leerlingen krijgen na het afronden van een opdracht een stempel. Als alle stempels verzameld zijn, ontvangen de leerlingen een aandenken aan hun bezoek aan de Eco-Experience.

Regel hier uw bezoek:

Stuur een email
Bel voor het reserveren van een dagdeel. 033-2458819

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \