De plaats van het praktijkonderwijs binnen het Voortgezet Onderwijs:
Het praktijkonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen die (nog) niet in staat zijn om het onderwijs te volgen op een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, in de meeste gevallen is er sprake van eindonderwijs.

De basisvorming, zoals deze aangeboden wordt in het Voortgezet Onderwijs, is vaak te moeilijk voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Een aantal vakken van de basisvorming wordt echter ook in het praktijkonderwijs gegeven. De leerstof is dan wel aangepast aan het niveau van de leerling.

Hoe ziet het onderwijs er uit op een school voor praktijkonderwijs?
Om de doelstellingen te bereiken wordt in het onderwijs aandacht besteed aan: aangepast theoretisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming, aanleren van sociale vaardigheden en voorbereiding op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt.

Om deze doelstellingen te bereiken is het onderwijs opgebouwd uit drie onderdelen:

  • Het Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) dat gericht is op het verbeteren van de  basisvaardigheden, rekenen/wiskunde, taal, aardrijkskunde, etc.
  • Praktijkvakken en praktijkopleidingen.
  • Het educatief programma rond arbeidsoriëntatie en de stage die gericht zijn op het voorbereiden op deelname aan het arbeidsproces.


In het praktijkonderwijs volgt het onderwijs de leerling: iedere leerling heeft, zoveel  mogelijk, een eigen programma dat afgestemd is op de eigen mogelijkheden.

De leerling en leerlingenzorg staan centraal.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \