Internationalisering

Accent Praktijkonderwijs Nijkerk kijkt en reist over de grens! Leerlingen krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende projecten.
Internationaliseren is je wereld vergroten en de kwaliteit van onderwijs verbeteren. Nuffic (de organisatie voor internationalisering in het onderwijs) maakt dit voor leerlingen toegankelijk. Niet alleen voor jongeren van het vmbo, havo en vwo, want de projecten van Accent Nijkerk maken duidelijk, dat dit ook voor het praktijkonderwijs geldt!

In september 2017 zijn we van start gegaan met het volgende project:

Erasmus+ 'Practical Skills Matter' (2017-2019)

Twee jaar lang werken we samen met scholen uit Griekenland, Roemenië, Polen en Italië aan het thema ‘Practical Skills Matter’. We ontwikkelen samen meer praktijklessen en activiteiten om leerlingen voor te bereiden op hun toekomstig leven in de maatschappij. Ook zullen docenten hun ervaringen uitwisselen. Een aantal leerlingen krijgt de kans om op reis te gaan naar één van de partnerscholen. Middels de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

<< Lees meer >>

De afgelopen jaren zijn de onderstaande projecten uitgevoerd:

Buitenlandstages in Tsjechië (2013-2016)

Drie jaar op rij zijn er groepen leerlingen naar Tsjechië afgereisd voor (maatschappelijke) stages. Er werd geklust op een minicamping met kinderboerderij en er werden activiteiten georganiseerd voor kansarme kinderen en kinderen met een beperking uit de regio. Deze stages komen voort uit een prettige en succesvolle samenwerking met Ton en Susanne Boekhout (voorheen inwoners van Hoevelaken), de initiatiefnemers van dit project én de eigenaren van de camping in Tsjechië.

Bios Project : uitwisselingen met leerlingen uit Polen (2013-2014)

Aan de hand van het thema 'traditions and customs in Poland and the Netherlands' hebben er dit schooljaar twee uitwisselingen plaatsgevonden in Nijkerk en Poznan. Acht van onze leerlingen verbleven in het najaar een week in Polen bij gastgezinnen, woonden lessen bij op school en ondernamen leuke en leerzame activiteiten. In het voorjaar ontvingen wij leerlingen en docenten vanuit Polen. Dit project werd mogelijk gemaakt door het Europees Platform.

Comenius Project: ‘Exploring a multi-faith Europe’ (2011-2013)

‘Exploring a multi-faith Europe’ was een twee jarig project met scholen uit Polen, Engeland, Duitsland, Roemenië en Griekenland. Het project was bedoeld voor leerlingen en voor docenten. Uitgangspunt voor het project waren verschillende religieuze achtergronden van leerlingen en docenten in Europa. Deze twee jaar voerden we in school activiteiten uit, die gericht zijn op het ontdekken van elkaars culturen, religies en tradities en de verschillen en overeenkomsten hiertussen.
Docenten hebben de school in Duitsland bezocht. Met leerlingen zijn we op uitwisseling geweest naar Engeland en Griekenland. Tijdens die uitwisseling waren er ook leerlingen uit de andere landen. In maart 2013 ontvingen wij op Accent de docenten van de partnerscholen als afsluiting van het project. Dit project werd gesubsidieerd door het Europees Platform.

Leonardo Projecten: ‘Want to be Mobile’ (2011-2013) en 'Pro Mobility' (2013-2015)

In samenwerking met Kenniscentrum Handel (KCH) werd vier jaar lang een bijzondere stage uitgevoerd, als onderdeel van een ‘Leonardo project’ van het Europees Platform. Accent Nijkerk werkte hierbij samen met de Dijnselburgschool in Zeist. Voor beide scholen én voor het praktijkonderwijs een primeur! Eén van de doelen van dit project was het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij leerlingen. Beide kwaliteiten zijn onmisbaar voor het succesvol functioneren op de arbeidsmarkt.
De buitenlandstages werden uitgevoerd op Sunparks “De Kempense Meren”. Twee weken lang voerden leerlingen taken uit in de horeca, het zwembad, bij de receptie en in de technische- en huishoudelijke dienst. De leerlingen woonden op het park en zorgden voor hun huishouden en de invulling van hun vrije tijd. Voor de begeleiding waren er docenten op het park aanwezig.

Schilderproject in België (2012)

Vijf leerlingen van Accent liepen in december 2012 een midweek stage op Sunparks de Kempense Meren in België, onze ‘stage partner over de grens’. Er vonden schilderwerkzaamheden plaats in en om de gebouwen van het vakantiepark onder begeleiding van docenten. Ook tijdens deze stage werd er samengewerkt met leerlingen en collega's van de Dijnselburgschool uit Zeist.

Studie reizen AKA opleiding (2009-2017)

Ook door middel van studiereizen, tot nu toe naar Londen en Parijs, namen leerlingen van de AKA en Entree opleiding een kijkje over de grens en werkten zij voor en tijdens de reis aan sociale én algemene beroepsvaardigheden.
Meer informatie:
Algemene informatie over het Europees Platform en internationalisering in het onderwijs is te vinden op www.nuffic.nl en www.erasmusplus.nl. 
Tot en met 2015 brachten de reizende leerlingen het thuisfront op de hoogte van hun belevenissen via een ‘reisblog’: www.accentnijkerk.waarbenjij.nu. Op deze site zijn verslagen te vinden van verschillende reizen met leerlingen. Ervaringen worden tegenwoordig gedeeld via de Facebookpagina van Accent Nijkerk: www.facebook.com/AccentPraktijkonderwijsNijkerk.


 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \