Leerlingenraad

Omdat wij het belangrijk vinden dat ook de leerlingen meedenken met de school, heeft Accent Nijkerk een leerlingenraad. Aan het begin van elk schooljaar worden uit onder-, midden- en bovenbouw leerlingen gekozen, die deelnemen aan de raad.

 De leerlingenraad vergadert één keer per maand en adviseert de school over een aantal voor hen belangrijke zaken. U kunt hierbij denken aan het schoolkamp, de schoolreis, de inrichting van het schoolplein e.d. Eén keer per jaar heeft een vertegenwoordiging van de leerlingenraad ook overleg met de medezeggenschapsraad (DMR) van de school, waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \